Information om coronaviruset

Våra hyresgäster är viktiga för oss och vi vill förmedla trygghet och säkerhet i Klöverns fastigheter. Vi vill därför informera om hur vi agerar med anledning av coronaviruset som just nu sprids snabbt över världen.

Vi följer fortlöpande den information som Folkhälsomyndigheten går ut med och vi kommer att agera i enlighet med den samt iakttar försiktighet och gör vad vi kan för att hindra smittspridning.

Bland annat gör vi följande för att hindra smittspridningen:

  • Vi informerar om handhygien och social distans i våra fastigheter och till våra hyresgäster
  • Klöverns personal, främst i Stockholmsområdet arbetar efter en beredskapsplan vilket innebär att vi varvar personal på kontoren och är högst halva personalstyrkan
  • Vi har noggranna interna regler om möteskultur och antal besökare i våra lokaler.
    I vissa av våra fastigheter finns offentliga utrymmen och gemensamma konferenslokaler. I utrymmen där Klövern ansvarar för städning har vi vidtagit extra åtgärder avseende rengöring av sådana utrymmen, toaletter och hissar
  • Våra fastigheter underhålls av Klöverns egen personal vilket innebär att vi har korta beslutsvägar gällande information och beslut om några extraordinära åtgärder behöver vidtas
  • Vi ber våra hyresgäster underrätta oss i det fall de får kännedom om någon som smittats befunnit sig i fastigheten – allt för att vi gemensamt ska kunna begränsa smittspridningen på bästa sätt

Tveka inte att kontakta oss om ni har funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Klövern AB
riskmanager@klovern.se
010-4827030