Felanmälan

Här hittar du information om hur du går tillväga för att göra en felanmälan i en bostad köpt av ALM Bostad, Småa, Järntorget och Abacus.

Du hittar även information om hur du ska agera om ett akut fel uppstår i din bostad, samt hur du felanmäler dina vitvaror.

Information gällande garantier hittar du i din Drift- och Skötselpärm samt i dina köpehandlingar. För äganderätter regleras garantier i köpe- och entreprenadavtalet. För överlämnade bostadsrättsföreningar sker felanmälan i första hand genom styrelsen och eventuell fastighetsskötare.

Akuta fel

Ibland inträffar en akut händelse eller skada som snabbt måste stoppas för att inte förvärra en uppkommen situation. Det kan exempelvis vara vatten som läcker.

Om det är vatten som läcker och måste stoppas rekommenderas att du som köpare kontaktar kommunens jourpersonal via kommunens jourtelefon så att det inkommande vattnet kan stängas av för att kunna begränsa skadans omfattning. Alternativt kontaktar du en jour för hjälp i det akuta skedet.

När det akuta skedet är över måste skadan anmälas till det egna hemförsäkringsbolaget. Efter inflyttning har egendomen övergått till dig som köpare och därmed ska skadan hanteras på den egna hemförsäkringen. Även utredningsplikten för att ta fram uppgifter på vad som orsakat skadan ligger på dig som köpare. Du som köpare ska hantera eventuella räddningskostnader och merkostnader genom din egen hemförsäkring (ex ta in på hotell), denna kostnad kommer sedan ditt försäkringsbolag att vilja kräva byggherrens försäkringsbolag på, beroende på vad som har orsakat skadan.

Kontakta även omedelbart oss och informera om vad som har hänt genom att göra en felanmälan.

Felanmälan för vitvaror

Felanmälan av vitvaror ska ske direkt till vitvaruleverantören,. Du hittar information och kontaktuppgifter i din bostads drift och skötselpärm som du fick i samband med ditt tillträde.

Felanmälan – Electrolux
Tala om att du köpt en bostad av ALM Bostad / Småa / Järntorget / Abacus och uppge det referensnummer som står på det garantibevis som utfärdats av Elextrolux. Garantibeviset sitter antingen i din drift och skötselpärm eller så kan du ladda ner det via din bostadsrättsförenings hemsida.
Telefon: 0771-76 76 76

Felanmälan – Siemens
Tala om att du köpt en bostad av ALM Bostad / Småa / Järntorget / Abacus och uppge E-numret och FD-numret på den vitvara du ska felanmäla. Numren finns på produktens typskylt.
Telefon: 0771-19 55 00

Felanmälan – Annan leverantör
Har du vitvaror från en annan leverantör än ovan nämnda så finns mer information om hur du går tillväga med din felanmälan i din drift och skötselpärm, alternativt på din bostadsrättsförenings hemsida.

Frågor kring installation

Om du har frågor kring installation och montage av en vitvara och/eller uppvärmningssystem (exv frånluftsvärmepump) ska i första hand det installationsföretag som finns angiven i din Drift- och Skötselpärm kontaktas.