Menu

Projektutveckling Sverige

Visiting address

Ekensbergsvägen 128 B
172 69 Solna

Contact

Phone: +46 10-482 70 00
Email: Vis e-post projektutveckling@klovern.se

Postadress:
Box 1093
171 22 Solna

Coworkers

Patrik Mellgren

Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige

Andreas Rask

Redovisningschef Projektutveckling

Andreas Sarfve

Projektchef Projektutveckling

Anna Mankert

Projektledare Projektutveckling

Asko Heikkinen

Förvaltningsansvarig Projektutveckling

Carl Carstenius

Projektledare Projektutveckling

Caroline Le Lann Roos

Projektledare Projektutveckling

Caroline Pernitz

Projektansvarig Försäljning & Kundrelationer Projektutveckling

Curt Grundman

Uthyrningschef Projektutveckling

Helena Holmberg

Projektansvarig Marknad Projektutveckling

Jessica Sone

Kontorsansvarig Projektutveckling

Johanna Bruce

Projektutvecklare Projektutveckling

Louise Ahlsen

Chef Försäljning & Kundrelationer Projektutveckling

Magnus Blomqvist

Projektutvecklare region Öst

Mathias Wallestam

Chef Affärsutveckling Projektutveckling

Milad Saidzadeh

Projektledare Projektutveckling

Mirjam Gustafsson

Projektutvecklare

Per Alnefelt

Chef Ekonomi & Finans Projektutveckling

Per Nilsson

Projektchef affärsutveckling

Sara Karlsson

Projektledare Projektutveckling

Siggela Möller

Affärsutvecklare Projektutveckling

Susanne Andersson

Bolagsekonom Projektutveckling

Tove Gardberg Rydbom

Redovisningsekonom

Ulf Carlsson

Controller Projektutveckling