Nacka Strand

Välkommen till området Nacka Strand

Centralt i Nacka Strand planerar vi för ett stort gemytligt och levande kvarter med flertalet bostäder och hus med lokaler i entréplan.

På plats förbereder vi bostäder i totalt fem etapper. Här planerar vi hållbara 1-5 rok som är genomgående ljusa och med en god materialstandard. Området är fint beläget mellan stad, skog och skärgård. Hit tar man sig med buss, färja, bil, cykel och om några år även tunnelbana. Det är viktigt för oss att bidra med en långsiktig hållbar stadsdel och vi är måna om hur konceptualiseringen för våra bottenvåningar sedan gestaltas mot gaturummet. En bra mix av bland annat butiker, restauranger, service, gym och bageri ger utrymme för liv och rörelse.

 

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Karta