Kopparlunden Syd

Bo nytt i ett gammalt kulturhistoriskt område

Förberedelserna inför förvandlingen av Kopparlunden är i full gång. I projektet planerar vi nyproduktion av ca 300 ytsmarta och hållbara bostäder. 

Platsen har en betydande del i Västerås industrihistoria. Här byggdes verkstäder för industriverksamhet redan 1898. I takt med att Västerås har växt har platsen blivit alltmer central, med gångavstånd till både stadskärnan och resecentrum. Nu vill man därför utveckla området till en levande och attraktiv plats med butiker, bostäder, förskolor, kontor, torg och parker. Totalt planeras det för 1300 nya bostäder där ny bebyggelse kompletterar de befintliga industribyggnaderna som renoveras och förädlas.

Som boende här har du ett bekvämt avstånd till både shopping, restauranger, och resecentrum. Inom planprogrammet inkluderas även en förbättrad koppling till stadskärnan med en ny gång- och cykelbro över E18. Kommunens vision för området är att skapa ytor fyllda av grönskande parker och inbjudande mötesplatser där historien gett området karaktär.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Karta