Isafjord

Välkommen till området Isafjord i Kista

Här förvandlas befintlig parkeringsplats till ett levande bostadsområde blandat med hållbara och trivsamma bostäder, förskola, centrum, kultur och en park.

Detaljplanen möjliggör en halvsluten kvartersstruktur med hus mellan fem till nio våningar. I kvarteret planeras även ett höghus om 29 våningar som ska utgöra ett nytt landmärke och även samverka med befintliga landmärken i Kista.  

Totalt innehar Klövern fyra projekt i området Isafjord. I kvarteret Myvatten planeras bostäder, centrumfunktioner, kulturverksamhet och hotell/kontor. I kvarteren Skaftå och Dalvik möjliggörs det för bostäder där bottenvåningarna fylls med olika typer av lokaler, i Skaftå planeras det även för en förskola. Projektet Isafjord Profil belägen vid Kistavägen/Grönlandsgatan inkluderas en park och en profilbyggnad med bostäder samt lokaler för olika verksamheter. Totalt förbereder vi för cirka 720 bostäder. 

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Karta