Barkarby Centrum C

Trivsamma bostäder i bästa pendlarläge

Vid Barkarby station planeras en ny stadskärna för bostäder, kommersiell verksamhet och ny infrastruktur för att skapa en attraktiv plats i Barkarby centrum. Här planerar vi bygga 180 bostäder.

För hela området planeras sju nya kvarter, kvarter A-G, där vi innehar markanvisning för två av dem. Våra två nya kvarter ska länkas samman av ett aktivt torg med restauranger, caféer och butiker samt anslutning till kommunaltrafiken på Helikoptervägen.

För kvarter C planeras det för 180 ytsmarta och hållbara bostäder fördelade i ett fem till sju våningar högt flerbostadshus med kommersiella lokaler i bottenplan. Närheten till nya tunnelbanan, bussterminaler, pendeltågen och framtida regionaltåg samt förbifart Stockholm gör läget utmärkt ur såväl bostads- som affärsperspektiv.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Karta