Schlytersvägen

Nya ungdomsbostäder i populära Aspudden

I Aspudden, den uppskattade stadsdelen söder om city, planerar vi för ca 120 hållbara och ytsmarta ungdomsbostäder.

De senaste tjugo åren har stadsdelen blivit populär. En förklaring kan vara det attraktiva läget nära innerstaden och en annan kan vara stadsdelarnas karaktär av förstad snarare än förort. I omedelbar anslutning till Aspuddens T-banestation planerar vi att bygga våra bostäder. Trots det citynära läget så erbjuder kvarteret i Aspudden en koppling till naturen, med dess kuperade topografi och fint placerade hus från stadsplaneringen i början av förra seklet, till vilken de nya husen kommer att anpassa sig och samspela.

Om husen
Byggnadens bottenvåningar ges en högrest karaktär med ett inbjudande indraget entréparti. I korsningen mellan Sigfridsvägen och Schlytersvägen skapas även en lokal, samt att bostädernas fönster är vända ut mot gatan – allt för att skapa en trygg gatumiljö för förbipasserande. I huset förbereds det även för väl tilltagna cykelförråd.

För att husen på ett bra och naturligt sätt ska smälta in i den befintliga omkringliggande bebyggelsen har stor omsorg lagts på en externa gestaltningen. Placeringen av husen och markbehandlingen runt om släpper fram naturen in till husknuten såväl som ned till gatan med bibehållna smitvägar uppför de branta sluttningarna. Mellan husparen planerad det för uteplatser omgivna av återskapad naturmark. Mellan gatan och husens entréer formas en entréplats och som på ett hänsynsfullt sätt tar upp höjdskillnaderna utmed gatorna.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Karta