Årstafältet 2

Bo nytt och modernt på Årstafältet

Årstafältet är ett av Stockholms stora stadsutvecklingsprojekt med ca 6000 bostäder runt en stor och nyanlagd stadspark. Här planerar vi för 368 nya bostäder.  

Stockholms utmarker har steg för steg omvandlats till nya stadsdelar, och Årstafältet är ett av Stockholms stora stadsutvecklingsprojekt med 6000 bostäder runt en stor och nyanlagd stadspark. Vårt projekt utgör det nya landmärket i stadsdelen med 368 bostäder med kommande tunnelbaneentré i kvarteret.  

Platsen kommer få en urban miljö runt en välplanerad stadspark. Området är populärt då det ligger nära city och samtidigt har nära till naturreservat och skogar i norr. Det planeras även för tunnelbana till Årstafältet, preliminärt klar till 2035.

Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten: Möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Variation är ett ledord och det syns i bebyggelsens brokighet med olika typer, höjder, former och stilar. 

Etapp 2, där vårt projekt ingår, har ett av de mest centrala lägena på Årstafältet nära befintliga tvärbanehållplatsen Årstafältet, och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar. 

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karta